چک لیست (چطور کارها را درست انجام دهیم)

۱۰۹,۱۵۷ تومان
افزودن به سبد خرید

صفر به یک (نکاتی در مورد استارتاپ ها،چگونه آینده را بسازیم!)

۱۳۳,۶۵۰ تومان
افزودن به سبد خرید

قانون 5 ثانیه

۱۱۶,۴۸۳ تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب 23 اصل موفقیت وارن بافت

۱۹۱,۵۶۵ تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب از خوب به عالی

۱۳۸,۸۴۷ تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب افسانه کارآفرینی

۲۰۶,۱۶۷ تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب پادشکننده

۲۴۹,۰۸۴ تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مدیریت مالی جلد دوم نشر سمت

۱۲۹,۹۹۸ تومان
افزودن به سبد خرید

کتاب مدیریت منابع انسانی مفاهیم تئوریها و کاربردها

۲۸۲,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کی (ترفندهای علمی زمان سنجی عالی)

۱۰۸,۹۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مدیریت بازاریابی

۶۶۶,۴۶۸ تومان
افزودن به سبد خرید